Viljely

Suomen luomumaatalous

Suomen maatiloista noin 8 % on luomutuotannossa. Luomutuotannon osuus on lisääntynyt paljon viime vuosina. Suomen kylmä talvi mahdollistaa sen, että torjunta-aineita ei tarvitse käyttää yhtä paljon, kuin lämpimämmässä ilmastossa. Toistaalta kylmä talvi aiheuttaa lyhyen kasvukauden, joka rajoittaa viljelyn mahdollisuuksia. Karu podsolimaannos aiheuttaa myös runsaan lannoitteiden käytön.

Luomutuote on toisin sanoen luomumaatalouden tuote – joko viljelyn tai karjatalouden saralla. Vaatimukset luonnonmukaiseen tuotantoon määritellään hyvin tarkasti EU:n lainsäädännössä. Suomessa sen sijaan Evira valvoo luomuelintarvikkeiden ja luomurehujen valmistusta. Suomeen tuotavia luomutuotteita sen sijaan valvoo ja säännöstelee Tullilaitos.

Luomutuotteissa lisäaineiden ja koko tuotteen itsessään tulee olla luonnonmukaisesti tuotettu. Tämä kuitenkin sallii rajoitetun lannoitteiden ja tuholaismyrkkyjen käyttämisen. Luomumerkki annetaan elintarvikkeille, viljelyille ja luonnosta kerätyille tuotteille, mikäli niiden tuotanto- tai keruualue on luomusäädösten mukainen.

Tutkimusten mukaan luomuruoassa on paljon enemmän hyvin hyödyllisiä aktioksidatteja ja huomattavasti vähemmän haitallisia jäämiä torjunta-aineista ja raskasmetalleista. Tutkimus tosin sanoo myös, että Suomessa tuotetussa luomussa on vähemmän seleeniä ja D-vitamiinia.

Luomutuotteet maksavat yleensä 2-6 kertaa enemmän, kuin muut tuotteet. Tämä voi vaikuttaa huomattavasti ihmisten ostokykyyn ja -aikomukseen. Se puolestaan vähentää kasvisten syömistä ihmisten keskuudessa. Toisaalta, monet uudet tutkimustulokset sanovat, että luomuruoan syöminen ei välttämättä ole tavallista ruokaa turvallisempaa tai terveellisempää.

Myös biodynaamisesti viljellyt tuotteet ovat luomuvalvonnan piirissä. Näille tuotteille myönnetään Demeter -merkki, joka on kansainvälinen tuotemerkki. Tämän merkin käyttöä Suomessa valvoo Biodynaaminen yhdistys. Tässä viljelytavassa käytetään biodynaamisia ruiskutteita, jotka kuulemma tukevat taivaankappaleiden kosmisia voimia.

Tieteelliset tutkimukset osoittavat, ettei luomuviljely ole välttämättä tavallista viljelyä turvallisempaa tai terveellisempää.. Asiasta tosin kiistellään puolin ja toisin.

Luomuviljely

Luonnonmukainen viljely, tai luomuviljely, on omavaraista ja tasapainoista maanviljelyä. Se perustuu mahdollisimman paljon paikallisiin luonnonvaroihin, ja joka sovitetaan paikallisiin luonnonoloihin. Luomuviljelyllä voitaisiin tutkimusten mukaan tuplata sadot köyhemmissä maissa, mikä toisi ratkaisuja moniin nälkäongelmiin.

Suomessa luomuviljelyyn käytetään noin 8,7% peltoalasta. Viljasadon luomun osuus oli 2,2% 6 vuotta sitten. Myynnin saralla kappale- ja painovolyymi luomun osalla oli alle 1% euromääräiseen arvoon verrattuna, sillä luomun hintataso on hyvin korkea.

Vuonna 2009 luomutuotteita vietiin ulkomaille noin 14 miljoonan euron arvosta. Tämä on alle 0,05% Suomen koko viennin arvosta.

Luomueläintuotanto

Luomueläintuotanto sen sijaan tarkoittaa tuontantoeläinten kasvattamista ja teurastamista mahdollisimman luonnonmukaisesti. Näihin tuotteisiin kuuluvat esimerkiksi sian- ja naudanliha, broileri ja kananmunat – luomuna tietysti.

Eläintaloudessa huomiota kiinnitetään etenkin hyvinvointiin ja luonnonmukaisten ja lajinmukaisten rehujen käyttämiseen. Antibiootteja käytetään eläinlääkärien ohjeiden mukaisesti.

Kanatilalla siis luomukanat pääsevät oleskelemaan ulkona ja nukkumaan omalla orrellaan. Siat saavat leikkiä mudassa ja lehmät laumassa. Luomueläimet toisin sanoen saavat elää luonnonmukaista elämää ulkona, eikä niitä laiteta häkkeihin.

Lehmien, lampaiden, vuohien ja hevosten rehuannoksen tulee olla 60 prosenttisesti karkearehua sekä tuoretta tai säilöttyä nurmea. Sioille ja kanoille taas karkearehua annetaan joka päivä.

Yhteenveto

Viljelyn kannalta luomutuotteissa ei ole havaittu suurta eroa terveellisyyden kannalta. Luomutuotteet tosin maksavat 2-6 kertaa normaalituotteita enemmän. Luomukarja saa oleskella koko elinaikansa ulkona ja normaaleissa, terveellisissä elinoloissa. Luomukarjaa ei myöskään laiteta häkkiin, ja niitä ruokitaan ja hoidetaan mahdollisimman luonnonmukaisella tavalla. Vaikka antibioottejakin saa käyttää luomukarjan tuotannossa, eikä se siis aina ole täysin “puhdasta” luomua, ainakin luomukarja elää elämänsä onnellisemmin.

Luomutuotanto on hyvin vähäinen osa Suomen sisäistä kauppaa sekä vientiä ulkomaille.