Viljely

Suomen maataloustukijärjestelmä

Maatalous on tärkeää monelta kannalta. Kiitos maatalouden, kaupoissamme on ruokaa riittävästi, mikä tietysti itsestään selvästä syystä koskettaa meitä kaikkia. Viime vuosikymmeninä maataloudesta on kuitenkin tullut paljon vähemmän kannattavampaa etenkin pientilallisille, joten monet maatilat ovat sulkeutuneet. Jäljelle jääneet maatilat usein suurensivat tiluksiaan ja vähensivät työntekijöitään, jotta ne pysyisivät kannattavina.

Tuet ovat maatilallisille hyvin tärkeitä. Tukia saa sekä EU:n toimesta, että Suomen valtion toimesta. Maataloustukijärjestelmä Suomessa on osa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa. Suomen liityttyä EU:hun, maatilatuotteiden markkinahinta väheni, mikä tietysti vaikuttaa tilallisten toimeentuloon. EU:n tuet onneksi auttavat monia maatilallisia.

Tukien tarkoituksena Suomessa on mahdollistaa maatalouden jatkuvuus. Suomessa on jo hyvin pitkän aikaa pyritty pitämään yllä 2 miljoonaa peltohehtaaria kansallisen omavaraisuuden turvaamiseksi.

Suomi sopi liittymisneuvotteluissaan kansallisesta tukijärjestelmästä. Tässä järjestelmässä otettiin huomioon Suomen erityiset olosuhteet. Näillä tuilla on tarkoitus turvata kotimaisten elintarvikkeiden saatavuus sekä hinnat, jotka eivät ole kuluttajille kohtuuttomia. Jokaisella maatalouden tukimuodolla on oma tarkoituksensa. Tukia saa sekä EU:n rahoittamina kokonaan tai osittain, tai yhdeltä viiteen osaan jaetulta Suomen tukialueelta.

Tukia on todella paljon, ja tässä artikkelissa käsittelemme vain muutamia tukimuotoja.

Viljelijätuet

Suomen olosuhteet maatalouden kannalta ovat erilaiset verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Erityiset olosuhteet ovat esimerkiksi kylmä ilma, sillä tuotantokustannukset nousevat. Myös pieni tilakoko vaikuttaa tähän. Näin ollen markkinoilla olevista tuotteista saatava tulo ei aina kata tuotantokustannuksia.

Maatalouden viljelijöiden tuet koostuvat Euroopan Unionin yhteisistä maatalouspolitiikan mukaisista muodoista. Tulotukia maksetaan esimerkiksi hehtaaria, eläinyksikköä tai tuotantomäärää kohden.

Tilatuki

Tilatuki on yksi kokonaan EU:n rahoittamista tuista. Tämä tuki tuli voimaan vuonna 2006. Tukijärjestelmässä tavoitteena on vähentää tulotuen tuotantoa ohjaavaa vaikuttamista Nämä oikeudet myönnetään vain rajoitetuin perustein. Tukien uudistus ei koske maatalouden ympäristötukea, luonnonhaittakorvauksia tai kansallisia tukia.

Myös henkilöille, joilla on hallussaan peltoa tai pysyvää laidunta, voidaan antaa niiden perusteella tilatuen tukioikeudet.

Tukioikeudet

Perusyksikkö tilatukeen on euroa per hehtaari. Se määräytyy viljelijän ilmoittamien tukikelpoisten hehtaarien mukaan.

Tämä tukioikeus yleisesti oikeuttaa yhden hehtaarin tilatukeen.

Tukioikeuksia on olemassa kolmea eri lajia:

  • Perustukioikeutta käytetään, kun tilatukea haetaan tukikelpoiselta maatalousmaalta.
  • Kesannointitukioikeutta käytetään alan edellytykset täyttävältä, kesantotukikelpoiselta pellolta, ja kyseinen tukioikeus edellyttää kesannointia aina.
  • Erityistukioikeutta käytetään tiloilla, joilla ei ollut riittävästi tai lainkaan tukikelpoista pinta-alaa. Tuki myönnetään, jos näille tiloille muodostui maito-, sonni- tai härkäpalkkiosta tilakohtaista lisäosaa.

Ympäristötuki

Ympäristötuki on osittain EU:n ja osittain jäsenmaan itse rahoittama tukimuoto. Sitä voivat saada kaikki maanviljelijät, jotka ovat sitoutuneet ympäristötukeen EU:ssa, ja jotka noudattavat EU:n asettamia ehtoja.  Tuki kannustaa maatilan säilyttämiseen ja parantamiseen.

Ympäristötuki vaihtelee maakohtaisesti. Maatilan pitäjät siis ansaitsevat tuen erilaisia tilaa ja ympäristön parantavia asioita toteuttamalla. Pakollisia toimenpiteitä ovat suunnittelu ja seuranta ympäristötukeen liittyen, sekä maiseman ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Muitakin vaatimuksia on roppakaupalla. Ympäristötukeen sitoudutaan vähintään 5 vuoden ajaksi kerrallaan.

Kansalliset tuet

Suomi myöntää kansallisia tukia viljelijöille ilman EU:n avustusta. Näihin tukiin kuuluvat Etelä-Suomen lisäksi pohjoinen tuki ja ympäristötuen sekä luonnonhaittakorvauksen muut kansalliset lisäosat. Alueista ja niiden tukimuodoista kannattaa lukea lisää, jos tuet kiinnostavat.

Yhteenveto

Maataloustuet on suunniteltu auttamaan viljelijöitä ja ylläpitämään maatiloja sekä säilyttämään pelto- ja laidunalaa. Tukia voidaan saada joko kokonaan EU:n rahoittamina, osittain EU:n rahoittamina tai kansallisina tukina. Tukia on monia erilaisia, ja jokaisella tuella on erilaiset vaatimukset ja säännöt. Kannattaa siis tutustua tukiin huolella, ennen niiden hakemista.